Kategória
Intézmény
A jazz kultúrtörténete I.
Művészettörténet

A 45 éves múltú BENKÓ DIXIELAND BAND a világon elsőként vállalkozott arra, hogy a modern Amerika születésének és a jazz születésének egybeeső korát, majd azt követően elmúlt századunk történéseit egy sokszínű zenei anyaggal ábrázolja.

3 kreditÓbudai Egyetem
A jazz kultúrtörténete II.
Művészettörténet

A 45 éves múltú BENKÓ DIXIELAND BAND a világon elsőként vállalkozott arra, hogy a modern Amerika születésének és a jazz születésének egybeeső korát, majd azt követően elmúlt századunk történéseit egy sokszínű zenei anyaggal ábrázolja.

3 kreditÓbudai Egyetem
A statisztika alapjai
Társadalomtudomány

A statisztika módszertani és alkalmazási alapismeretek megszerzése, amely több okból is elengedhetetlen. Úgy a gazdasági élet különböző területein, mint az élet más területén is találkozunk számokkal, adatokkal, amelyeket meg kell figyelni, fel kell dolgozni és valamilyen szempont szerint elemezni, értelmezni kell, így szükség van a statisztikai módszerek és összefüggések feltárására és elemzésére. A tananyag célja, hogy segítse a statisztikai ismeretek elsajátítását és ezáltal képessé tegye a hallgatókat egyszerűbb statisztikai elemzések önálló elvégzésére, valamint az elemzések eredményeinek értelmezésére. Célja továbbá, hogy különböző tudományos cikkek, más tananyagok jobb megértését, értelmezését, könnyebb átlátását megkönnyítse, valamint a saját adatok feldolgozását és értelmezését is elősegítse a szakdolgozat írása során.

5 kreditPartiumi Keresztény Egyetem
A színház kultúrtörténete
Művészettörténet

Az európai és a magyar kultúra történetében a színház – jóval intézményesülése és állandósulása előtt – kifejezetten a kultúrák közötti közvetítés, az idegen kulturális javak meghonosításának küldetését vállalta magára. A tantárgy mindezeknek megfelelően kettős célkitűzéssel rendelkezik: • a hallgatók bevezetése az európai színház világába, valamint a magyar színházi kultúrába; az európai és magyar színház történetének áttekintése, különös tekintettel a korszakalkotó fordulópontokra és paradigmaváltásokra (a kezdetektől napjainkig); • az alapvető színháztudományi fogalmak és paradigmák megismertetése és elsajátíttatása a hallgatókkal; a színházi előadás-elemzés kortárs szempontjainak megismertetése, ezáltal pedig közvetve hozzájárulás színházi szakemberek (kritikusok, irodalmi titkárok stb.), valamint értő színházlátogató közönség kineveléséhez. Mindezen ismereteket és kompetenciákat a hallgatók modellelemzések és önálló előadás-elemzések révén sajátíthatják el és gyakorolhatják be.

4 kreditPartiumi Keresztény Egyetem
Adatstruktúrák és algoritmusok
Informatika

Tananyag célja alapvető programozáselméleti, algoritmikus és adatstruktúrákkal kapcsolatos tudást nyújtani. A megfelelő elméleti tudás elsajátítása mellett, a kurzus nagy hangsúlyt fektet a gyakran előforduló számítástechnikai feladatok gyakorlati megvalósítására. Keresési és rendezési algoritmusok mellett, bemutatásra kerülnek olyan megoldások is, amelyek az „oszt meg és uralkodj”, és a „visszalépéses” technikákat alkalmaznak. A dinamikus programozás fejezet a verem, a sor, a listák és a bináris fa struktúrák elméletével valamint alkalmazásával foglalkozik. A példák kidolgozása C/C++ programozási nyelvben történik.

5 kreditSzabadkai Műszaki Szakfőiskola